به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسین ساوه شمشکی، پوریا ساوه شمشکی، امیر پویا ساوه شمشکی، مرتضی جعفری و مهدی سولقانی 5 ملی پوش این مرحله از تمرینات تیم ملی اسکی آلپاین هستند. این اردونشینان ملی پوشان تا چهارشنبه هفته آینده زیر نظر زیر نظر علیداد ساوع شمشکی تمرینات آماده سازی خود را دنبال می کنند.

تیم ملی اسکی آلپاین برای حضور در مسابقات جهانی و بازی های زمستانی آسیایی آماده می شود. این دو رویداد بهمن ماه امسال برگزار می شود.