به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، انتخابات فدراسیون جهانی در کشور هنگ کنگ با حضور کشورهای عضو برگزار شد و جاکوب فانتاین رییس فدراسیون اسکواش فرانسه به عنوان رییس جدید فدراسیون جهانی اسکواش انتخاب و به حکومت چندین ساله رامان چاندران هندی پایان داد.

فدراسیون جهانی اسکواش در دوران مسولیت رامان چاندران حرکت کند و یکنواختی را در این ورزش پیشه کرده بود و همواره فدراسیون جهانی در سایه مرکز حرفه ای اسکواش بازان جهان با مرکزیت کشور انگلستان سیاست های خود را اجرایی می کرد و به دلیل دفاع ضعیف از این رشته نتوانست در لیست ورزش های المپیکی قرار گیرد.

رییس فدراسیون کشورمان با هماهنگی سوبرا میجر مانیوم فرد موثر فدراسیون جهانی و آسیایی و رییس کمیته آموزش و فنی فدراسیون جهانی وی را به عنوان نماینده خود در اجلاس معرفی نمود. سلیمانی در پیامی این انتخاب را به فانتاین تبریک گفت و نماینده فدراسیون ایران در فرانسه را برای ابلاغ پیام همکاری ایران با فدراسیون جدید طی روزهای آینده بطور حضوری حامل پیام رییس فدراسیون کشورمان خواهد بود.