به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آقایان بزرگسال کشور در اسلحه فلوره انجام شد که پس از انجام 157 بازی انفرادی علیرضا ادهمی از تهران قهرمان و وحید ذوالفقاری از یزد دوم شد. همچنین شهاب شمس تبریزی از تهران و علیرضا سلیمانی از آذربایجان غربی مشترکا سوم شدند.

در بخش تیمی اسلحه فلوره تیم تهران قهرمان و تیم یزد به مقام نایب قهرمانی رسید، همچنین تیمهای اصفهان و آذربایجان غربی مشترکا سوم شدند. مسابقات قهرمانی کشور امروز در بخش انفرادی سابر آقایان پیگیری می شود.