به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مهرداد پهلوان‌زاده اظهار داشت: توجه به فرهنگ کشورهای میزبان یکی از موضوعات مورد توجه در رابطه با رقابت های مختلفی است که زیر نظر فیده برگزار می شود. در همین رابطه بر توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی برای حضور در مسابقات 2017 قهرمانی زنان جهان نیز تاکید شده است.

وی تصریح کرد: این موضوع در قالب یک بند در قراردادی که باید توسط 64 بازیکن شرکت کننده در این رقابت ها امضا شود، لحاظ شده است.

به گفته رئیس فدراسیون شطرنج، قرارداد بازیکنان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زنان جهان اول دسامبر برای آنها ارسال می شود. این بازیکنان دو هفته برای امضای این قرارداد و ارسال آن به فیده فرصت دارند.

بازیکنان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زنان جهان با امضای این قرارداد متعهد به اجرای تمام قوانین مربوط به رقابت ها و از جمله رعایت فرهنگ ایران به عنوان میزبان مسابقات می شوند.

مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان 22 بهمن ماه در تهران آغاز شده و تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت.