به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، معصومه تاجیک اولین نماینده کشورمان در مصاف با حریف نامدار  فرانسوی در وزن منهای 54 کیلوگرم به رقم ارائه بازی بسیار خوب مغلوب حریف خود شد. سعیده غفاری دومین بانوی ملی پوش بلندقامت کشورمان در رده وزنی منهای 60 کیلوگرم در مقابل حریف اوکراینی قرار گرفت و  مقتدرانه توانست برحریف اوکراینی پیروز شود و به جمع چهر نفر برتر این رده وزنی برسد.

کاوه سلیمانی دارنده مدال طلای بازی های ساحلی آسیایی 2016 ویتنام مقابل حریفی از ترکیه قرار گرفت و نشان داد به حق  لایق مدال طلای بازی های ساحلی-آسیایی بوده است و با اجرای بازی هایی بسیار تکنیکی و زیبا در جدول پرترافیک وزن منهای 67  کیلوگرم بزرگسالان در جمع هشت نفر برتر این رده قرار گرفت.

آرش دلیخون نماینده وزن منهای 60 کیلوگرم جوانان در گروه سنی جوانان چهارمین نماینده ایران طی سه راند بازی جذاب حریف ازبک  خود را مغلوب و به جمع چهار نفر برتر وزن خود رسید.

پنجمین نماینده ایران در اولین روز از آغاز رسمی این دوره از رقابت ها فاطمه یاوری در وزن منهای51 کیلوگرم طی سه راند  مبارزه شانه به شانه در نهایت مغلوب حریف لهستانی خود شد و به مدال برنز این وزن بسنده کرد.

آخرین نماینده ایران در روز نخست مسابقات حسین نصیری در وزن منهای 51 کیلوگرم بزرگسالان در مصاف با حریف ازبک خود به پیروزی دست یافت و به جمع چهار نفر برتر وزن خود رسید.

در ادامه این رقابت ها امروز سعیده غفاری در وزن منهای 60 کیلوگرم به مصاف آنبل روسی و امیرحسین اکبری در وزن  منهای54 کیلوگرم جوانان به مصاف انگیلیویل الکیل از کشور ترکیه، سجاد ستارنژاد منهای 57کیلوگرم جوانان در برابر محمت الکیلز ترک، آرش دلیخون در وزن منهای 60 کیلوگرم جوانان به مصاف آیان اورینبای قزاق،علی محرابی نماینده وزن منهای 5/63 کیلوگرم جوانان به مصاف روسلان زایوکان قزاقستانی، سیدمحمدرضاانصاری نماینده وزن منهای 71 کیلوگرم جوانان به مصاف آندراس سهواکس از کشور کزوو، مهدی شمعی در وزن منهای 81 کیلوگرم جوانان به مصاف ماهاسون توکر از ترکیه، جمال مدنی در وزن منهای 57 کیلوگرم بزرگسالان به مصاف مخممادجون کوچکورو ازبکستانی، مهرداد صیادی در وزن منهای 5/63کیلوگرم بزرگسالان به مصاف بخزودآمانوول ازبک و کاوه سلیمانی در وزن منهای 67 کیلوگرم بزرگسالان ازایران به مصاف علی نظری از  افغانستان خواهند رفت.