به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هفته اول لیگ آبهای آرام آقایان از صبح امروز 3 آذرماه با حضور باشگاه های پاس مرزبانی، مقاومت، نگین سبز، فرماندهی مرزبانی ناجا و قوا برگزار شد.

این رقابت ها در 9 ماده کایاک و کانو برگزار می شود.

در کایاک یکنفره 1000 متر علی آقامیرزایی از پاس مرزبانی اول، صادق زمانی از فرماندهی مرزبانی ناجا دوم و امید احمدی از مقاومت سوم شدند.

در کانوی یکنفره 1000 متر شاهو ناصری از فرماندهی مرزبانی ناجا، کیا اسکندانی از پاس مرزبانی و نبی رضایی از مقاومت اول تا سوم شدند.

در کایاک دونفره 1000 متر پیمان قوی دل و جواد مومنی از پاس مرزبانی رده اول، هادی جعفری و صادق زمانی از فرماندهی مرزبانی ناجا رده دوم و بابک دربان و محمدطاهر حسنی افشار از مقاومت رده سوم شدند.

در کایاک چهارنفره 1000 متر محمدطاهر حسینی افشار، بابک دربان، مجید جواهری و امید احمدی از مقاومت در رده اول قرار گرفتند، محمد گلپیرا، جواد مومنی، علیرضا فرمانده و پیمان قوی دل از پاس مرزبانی دوم شدند و صادق زمانی، مهران نوری، هادی جعفری و امین بوداغی از فرماندهی مرزبانی ناجا جایگاه سوم را بدست آوردند.

در کانوی یکنفره 200 متر علی اجاقی از مقاومت، کیا اسکندانی از پاس مرزبانی و دانیال چشمه از قوا اول تا سوم شدند.

در کایاک یکنفره 200 متر علی آقامیرزایی از پاس مرزبانی اول، مجید جواهری از مقاومت دوم و هادی جعفری از مرزبانی ناجا سوم شدند.

در کایاک دونفره 200 متر امین بوداغی و هادی جعفری از فرماندهی مرزبانی ناجا اول، پیمان قوی دل و علی آقامیرزایی از پاس مرزبانی دوم و پوریا علیمحمدی و امیر رضا نژاد از قوا سوم شدند.

در پایان مسابقات هفته اول لیگ آبهای آرام آقایان پاس مرزبانی با 48 امتیاز در رده نخست قرار گرفت، فرماندهی مرزبانی ناجا با 38 امتیاز جایگاه دوم را از آن خود کرد و مقاومت با 37 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد.