به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تمرین روز چهارشنبه آبی پوشان با حضور همه بازیکنان آماده استقلال و پشت درهای بسته برگزار شد. استقلالی ها پیش از شروع تمرین به آنالیز حریفان خود پرداختند.

منصوریان در این جلسه تمرینی حضور داشت و در جریان تمرین بارها وظایف آبی پوشان را به آنها گوشزد می کرد. مدافعان استقلال در این جلسه تمرینی زیر نظر خرمگاه به کارهای انفرادی پرداختند.

آبی پوشان در این جلسه تمرینی بعد از گرم کردن بدن های خود به پاسکاری ترکیبی و ضربه زدن به سمت چهارچوب پرداختند.