به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پس از استعفای محمدعلی شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک، اختیار انتخاب سرپرست جدید برای این سمت به رئیس کمیته ملی المپیک ایران واگذار شد که کیومرث هاشمی عصر امروز با صدور حکمی رسول خادم را به عنوان سرپرست خزانه داری منصوب و معرفی کرد.

در حکم کیومرث هاشمی برای سرپرست خزانه داری آمده است:
جناب آقای رسول خادم
عضو محترم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک
احتراما نظر به سوابق، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، از تاریخ سوم آذر ماه جاری به سمت سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک منصوب می گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری صمیمانه کلیه ارکان کمیته ملی المپیک در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.