به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پانزدهمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان، جوانان و زیر21 سال 5 تا 7 آذر ماه در شهر ماکاسار اندونزی برگزار می شود.

طبق برنامه اعلام شده ساعت 16 الی 30: 18 پنجشنبه سوم آذر ماه جلسه مربیان و قرعه کشی تیم ها انجام خواهد شد تا کاراته کاهای ایرانی حریفان خود در این دوره از رقابت ها را بشناسند.

طبق برنامه:

پنجشنبه 4آذر ماه

ساعت 11-12 نتایج آزمون ارتقاء داوری

ساعت 16 - 18:30 جلسه مربیان و قرعه کشی تیم ها

جمعه 5 آذر ماه

ساعت 8-9 وزن کشی مسابقات

ساعت 9- 10 مسابقات کاتای انفرادی نوجوانان وجوانان- دختر و پسر و رقابت های اوزان(47-، 54-و54+کیلوگرم نوجوانان دختر)

ساعت 11-12 فینال رقابتهای کاتای انفرادی نوجوانان و جوانان دختر و پسر و فینال اوزان(47-، 54-و54+کیلوگرم نوجوانان دختر)

ساعت 12-13 اهدای مدال

ساعت 13-16:30 مسابقات نوجوانان پسر در اوزان(52-،57-، 63-،70- و 70+کیلوگرم) و مسابقات جوانان دختر در اوزان(48-و 53-کیلوگرم)

ساعت 16:30-18:30 افتتاحیه مسابقات و فینال مسابقات نوجوانان و جوانان

18:30-19 اهدای مدال

شنبه6آذرماه

ساعت 8-9 وزن کشی

ساعت 9-12 کاتای تیمی جوانان دختر و پسر

مسابقات جوانان پسر در اوزان(55- و 61-کیلوگرم)

فینال کاتا جوانان دختر و پسر و کومیته جوانان پسر

ساعت 12-13 اهدای مدال

ساعت 13-18 مسابقات جوانان دختر در اوزان(59-و59+کیلوگرم)

مسابقات جوانان پسر در اوزان(68-، 76-و76+کیلوگرم)

فینال کومیته جوانان دختر و پسر

ساعت 18-19 اهدای مدال

یکشنبه 7آذر ماه

ساعت 8-9 وزن کشی

ساعت 9-13 مسابقات کاتای انفرادی مردان و زنان زیر 21 سال

مسابقات زیر 21 سال مردان در اوزان(55-و 60-کیلوگرم) و رقابتهای زیر 21 سال دختران در اوزان(50-و55-کیلوگرم) و فینال کومیته و کاتای زیر 21 سال دختران و پسران

ساعت 13-14 اهدای مدال

ساعت 14-17 مسابقات کومیته زیر21 سال مردان در اوزان(67-،75-،84-و84+کیلوگرم) و رقابتهای اوزان(61-، 68-و 68+کیلوگرم دختران زیر21 سال) و فینال زیر 21 سال کومیته دختران و پسران

ساعت 17:30-18 اهدای مدال

ساعت 18-19 اختتامیه