به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج با اعضای شورای بسیج وزارتخانه، فرماندهان پایگاه و همچنین اعضای سرتیم حلقه های صالحین دیدار کرد.

در این مراسم سید مناف هاشمی، رباب شهریان و مصطفی مدبر هم حضور داشتند.

جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج جلسه وزیر ورزش و جوانان با اعضای شورای بسیج