به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص نشست امروز هیات اجرایی گفت: در ابتدای جلسه امروز با توجه به سفری که به نشست آنوک (اتحادیه کمیته های ملی المپیک جهان) در قطر داشته ام گزارشی در خصوص اجلاس آنوک به اعضای هیات اجرایی که البته مباحث کلی آن در رسانه های منتشر شده بود ارائه کردم اما مهمترین موضوعی که باید به اطلاع اعضای هیات اجرایی و علاقه مندان به ورزش می رسید در خصوص برنامه های مدیریت مطلوب و نظارتی کمیته بین المللی المپیک بر اساس همان طرح 2020 توماس باخ رئیس IOC می باشد که در این خصوص کمیته بین المللی المپیک به 28 فدراسیون بین المللی مرتبط با بازیهای المپیک تابستانی پرسشنامه هایی را تهیه و ارسال کردند تا عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد که بخشی از این پرسشنامه ها و ارزیابی ها مربوط به فدرسیونهای ملی است که کمیته بین المللی المپیک قصد دارد بصورت مداوم این مورد (ارزیابی مدیریت مطلوب) در فدراسیون های بین المللی و ملی را انجام دهد.

شهنازی خاطر نشان کرد: این پرسشنامه ها 5 اصل مهم دارد:

1-شفافیت در امور اجرایی

2-انسجام

3-دمکراسی

4-توسعه و همبستگی ورزشی

5- مکانیزمهای نظارتی

دبیر کل کمیته ملی المپیک یادآور شد:در حقیقت برای اصولی ذکر شد برای هر کدام 10 شاخص و نشانگر تعریف شده تا در مجموع 50 شاخص مربوط به اطلاعات فدراسیونهای بین المللی  که بخشی مربوط به وضعیت فدراسیونهای ملی است جمع آوری شده و جهت سنجش و ارزیابی در اختیار دانشگاه لوزان قرار می گیرد  که این بدان معناست که کمیته بین المللی المپیک می خواهد مدیریت مطلوب در تمامی بخش ها را پیگری و ارزیابی نماید که در این خصوص یکی از باسابقه ترین مدیران خود فرانسیسکو ریچی را بعنوان مدیر اجرایی این پروژه انتخاب و معرفی کرده است.

شهنازی تصریح کرد: به همین منظور کمیته بین المللی المپیک یک پرتال آماده کرده است  تا با هدف نظارت آنلاین بر مدیریت کمیته های ملی المپیک که شامل بررسی اصلاح اساسنامه و قوانین ورزشی کشورهاست برنامه های 2020 را پیگیری نماید تا بعد از سپری شدن مرحله آزمایشی،این پرتال در اختیار تمامی  IFS,NOC  ها قرار  گیرد تا نظارت بر این موارد که همیشه مورد تاکید کمیته بین المللی المپیک بوده بصورت آنلاین و مستمر انجام گردد که  البته در حال حاضر 15 کمیته ملی المپیک کشورهای مختلف در دستور کار این امر قرار دارند که مقرر شد در مجمع عمومی کمیته بین المللی المپیک در سال 2017 نتیجه بررسی پرتال و پرسشنامه های فوق در اختیار فدراسیون های بین المللی قرار گیرد.

شهنازی تصریح کرد: همچنین درنشست امروز هیات اجرایی یکی از مباحث مطروحه بررسی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک بود و با توجه به پیش نویس ارائه شده توسط کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک این مورد در دستور کار قرار گرفت و قرار شد با توجه به تغییر و جابجایی در وزارت ورزش و جوانان و حضور  جناب آقای سلطانی فر بعنوان وزیر جدید در راستای اهداف تعاملی کمیته و وزارت ورزش و بهره مندی از ظرفیت تاثیر گذار  وزارت و دولت محترم طی نشستی با حضور شخص وزیر محترم برگزار شود تا فرایند بررسی اصلاح با هماهنگی ایشان صورت پذیرید و ضمنا مقرر شد در این نشست قانون انتزاع کمیته پارالمپیک از کمیته ملی المپیک نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

شهنازی تصریح کرد: همچنین در خاتمه نشست امروز گزارشی از کاروان ورزشی اعزامی به بازیهای ساحلی ویتنام  به اطلاع اعضای هیات اجرایی رسید و در این خصوص هیات اجرایی با توجه به اعزام کاروان کیفی و مدال آور در این بازیها روند را مثبت ارزیابی کردندو از کادر سرپرستی،مدیریت، مربیان و ورزشکاران اعزامی تقدیر و تشکر کردند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: موضوع پایانی نشست امروز در خصوص سرپرست خزانه داری کمیته ملی المپیک بود که علاقه مندان در جریان هستند آقای رسول خادم بعنوان سرپرست در این سمت معرفی شدند که اعضای هیات اجرایی برای ایشان آرزوی موفقیت کردند البته لازم است به این موضوع اشاره کنم که سرپرست شغل محسوب نمی شود و ایشان بعنوان رئیس فدراسیون کشتی و عضو هیات اجرایی،اشراف کاملی بر برنامه های مالی و بودجه ای کمیته ملی المپیک دارند و بدون تردید بهتر از هر کسی می تواند این امور را پیگیری نماید چرا که وی تجربه و سابقه خوبی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دارند که این تجربه گرانبها می تواند برای کمیته مفید باشد.البته با این حکم الزامی برای حضور دائمی آقای خادم در کمیته نیست چرا که تیم مالی کمیته ملی المپیک با تجربه و کارکشته بوده و کارهای اجرایی را بخوبی انجام می دهند و نیازی به حضور دائمی و فیزیکی ایشان در کمیته نیست و آقای رسول خادم در برنامه های راهبردی جذب و تخصیص منابع می توانند فعالیت نموده و با ارتباطات خوبی که در این زمینه دارند موفق عمل نمایند.