به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با دعوت فدراسیون جهانی از محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان ایشان در جلسه تخصصی روسای فدراسیون ها که در مجمع عمومی دارای کرسی می باشند حضور خواهد یافت.

این مجمع در تاریخ 10 آذرماه در کشور سوئیس برگزار می شود، شجاعی اولین ایرانی می باشد که در فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان دارای کرسی می باشد. در انتخاباتی که سال گذشته در شهر کپنهاگ کشور دانمارک صورت گرفت ایشان به عنوان عضو برد انضباطی و اخلاق فدراسیون جهانی به همراه چهار عضو دیگر از کشورهای آمریکا، فرانسه، آرژانتین و استرالیا انتخاب شدند.

همزمان با جلسات تخصصی تیراندازی با کمان مراسم افتتاحیه برج تخصصی نیز صورت می پذیرد که ایشان هم حضور خواهد داشت. با توجه به دعوت فدراسیون جهانی کلیه هزینه ها مربوطه توسط فدراسیون جهانی پرداخت می شود.