به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسابقه تیم های مس سونگون و ملی حفاری اهواز برگزار شد و از سوی فرهاد توکلی بازیکن تیم ملی حفاری اهواز تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بازی رخ داد. وی طبق بند 4 ماده 66 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فرید نمازی بازیکن تیم ملی حفاری اهواز به دلیل فحاشی و تهدید داور به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

حسین سلطانی بازیکن تیم ملی حفاری اهواز به دلیل اهانت و فحاشی به داوری طبق بند 4 ماده 66 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کریم خالدی مربی دروازه بانهای تیم ملی حفاری  به دلیل رفتار زننده با نماینده فدراسیون و اهانت به وی طبق بند 4 ماده 66 آیین نامه انضباطی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مرتضی قائدی سرپرست تیم ملی حفاری به دلیل رفتار زننده و استفاده از الفاظ ناشایست وی به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای های صادر شده از سوی کمیته انضباطی قطعی اعلام شد.