به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، امروز تولد 27 سالگی بهداد سلیمی است. فاتح وزنه برداری جهان و المپیک که با طلایش ورزش استان مازندران را سنگین تر کرد، دردانه ای است بخصوص حالا که پهلوانی را خوب آموخته. تولدت مبارک قهرمان، برایمان پهلوان بمان.