به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با تایید اتحایه جهانی کشتی تاکنون  9  ایرانی به عضویت کمیسیون های مختلف این اتحادیه درآمدند.

کمیسیون رشته های سنتی وابسته به اتحادیه: علیرضا حیدری

کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ: دکتر صادق محبوبی

کمیسیون مربیان: دکتر حسن رنگرز

کمیسیون علمی: دکتر بهمن میرزایی

کمیسیون حقوقی: دکتر روزبه وثوق احمدی

کمیسیون کشتی های ساحلی: عیسی مومنی

کمیسیون زن و ورزش: فرناز پناهی زاده

کمیسیون ورزشکاران: کمیل قاسمی

کمیسیون بازاریابی و اسپانسرینگ: دکتر علی افتخاری