به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با اعلام آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ کدئین به لیست داروهای نظارتی این آژانس در سال 2017 اضافه شد.