به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دکترغلامرضا نوروزی با اشاره به در پیش بودن یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی طی روزهای 24 تا 26 آذرماه جاری در هتل المپیک مجموعه ورزشی آزادی تهران، اظهار کرد: این کنگره فرصتی است تا به یمن داشته های گرانسنگ جامعه دانشگاهی کشور بتوانیم زمینه را بیش از پیش برای انتقال این دانش به بدنه ورزش کشور خصوصا بدنه ورزش قهرمانی و همگانی ایجاد کنیم.

نوروزی با بیان اینکه ریشه تمامی موفقیت ها و ناکامی های امروز ورزشکاران سراسر دنیا را می توان با علم ورزش تحلیل کرد، افزود: بر کسی پوشیده نیست در دنیای مترقی امروز ورزش نیز به طور کامل با بخش های مختلف اعم از جامعه، اقتصاد و سیاست در هم آمیخته و در جهت تعالی روزافزون خود ارتباط گسست ناپذیری با جامعه آکادمیک و دانشگاه های معتبر سراسر دنیا برقرار نموده است، امروز هر گوشه از آوردگاه های مهم و با عظمتی همچون المپیک، بازی های آسیایی و بازی های اروپایی را مورد کنکاش قرار دهیم به جرات می توان گفت نقطه موفقی را نمی توان یافت که با علم ورزش و به طور طبیعی علم روز فاصله داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: چنین شرایطی که در دهه های اخیر به اوج خود رسیده، فدراسیون پزشکی ورزشی را بر آن داشته که چنان مجموعه ای علمی و اجرایی و در جهت رسالت ذاتی خویش یعنی بهره مندسازی مجموعه ورزش کشور از دانش روز تلاش نماید. لذا با تعامل دو سویه با مراکز دانشگاهی معتبر سطح کشور از یک سو و از سوی دیگر ارتباط فراگیر و سازنده با بدنه ورزش قهرمانی و همگانی اعم از فدراسیون ها، هیات های ورزشی، باشگاه ها و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و بخش های تربیت بدنی دیگر دستگاه های اجرایی، امکان انتقال علم روز به ورزش کشور را فراهم کرده و گامی ارزشمند در جهت رشد و توسعه ورزش کشور بردارد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به برگزاری منظم و مستمر کنگره های پزشکی ورزشی در سالیان اخیر، گفت: این کنگره ها خود بخش کوچک و در عین حال مهمی از پازل فدراسیون پزشکی ورزشی جهت نیل به هدف متعالیه این مجموعه یعنی همیاری در جهت علمی سازی ورزش کشور است، لذا نظیر کنگره های پیشین این محمل علمی را مجالی ارزشمند برای رشد علمی ورزش کشور و همچنین به روز رسانی دانش فعالان حوزه ورزش و پزشکی ورزشی می دانیم.

دکتر نوروزی خاطرنشان کرد: البته واقفیم تا رسیدن به سر منزل مقصود و نهادینه سازی جدی و گسترده علم پزشکی ورزشی در تمامی اجزاء ورزش کشور، راه زیادی در پیش داریم با این حال همچنان استوار و نستوه در این مسیر گام بر می داریم و امیدواریم بتوانیم نقش خود را در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی در حوزه ورزش یعنی ارتقاء سلامت عمومی در بعد ورزش همگانی و عمومی و اعتلای ورزش قهرمانی ایفا کنیم.