به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اولین جلسه کمیته مربیان وزنه برداری با حضور غلامرضا سیاهپور دبیر فدراسیون، داود باقری نایب رییس، هاشم ملا شفیعی، فراز رامهرمزی، اصغر قربانژاد، سید احسان جاهد، بابک مرادزاده، شاهو جوانمردی، رضا احمدی، محسن بیرانوند در سالن جلسات فدراسیون برگزار شد.

همچنین اعضای این کمیته در نخستین جلسه خود مصوباتی را تدوین کردند که در زیر به آن اشاره شده است:
١)انتخاب محسن بیرانوند به عنوان رییس کمیته مربیان
٢)تجزیه وتحلیل آیین نامه ارسالی کمیته مربیان توسط افراد حاضر در جلسه و اظهار نظر درمورد بندهای مختلف آیین نامه
3)نیازسنجی و پاسخ به درخواست های هیات ها جهت برگزاری با کیفیت کلاس های آموزشی در اسرع وقت
٤)تهیه جامعه آماری از کلیه مربیان و ایجاد بانک اطلاعات مربیان با درج کامل مشخصات مقرر گردید آیین نامه در جلسه بعدی نهایی شده و جهت تصویب به ریاست محترم فدراسیون و مجمع فدراسیون تحویل گردد. پس از تصویب به هیات های سراسر کشور ارسال شود.