به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال در نظر دارد برای ساماندهی دوره های مربیگری والیبال ساحلی نخستین جلسه تربیت مدرس و تعیین سرفصل های دروس دوره های مربیگری والیبال ساحلی را برگزار کند.

بدین منظور چهار نفر به کمیته آموزش و پژوهش دعوت شدند تا در جلسه ای که برای تعیین سرفصل ها مشخص شده است، شرکت کنند.

این جلسه ساعت 14 الی 17 روز پنج شنبه 9 دیماه در کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال برگزار می شود و پرویز فرخی، فریدون الهامی، حمید موحدی و مازیار هوشمند نیز برای حضور در آن دعوت شدند.