به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کاپیتان حال حاضر رئال مادرید و طراح سابق این تیم رابطه دوستانه بسیارعمیقی با هم دارند.

سرخیوراموس و مسوت اوزیل، رابطه ایی فراتر از دو همبازی با هم دارند و عکس های زیر به خوبی نشان می دهد که دوستی ایندو ستاره فوتبال دنیا در واقع یک رابطه برادرانه است.