به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مدبر قرار است با حضور در این استان از ورزشگاه در حال احداث غدیر بیرجند بازدید و در جریان وضعیت آخرین اقدامات انجام شده جهت تکمیل پروژه قرار گیرد.

ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند با مساحت نزدیک به 30 هزارمتر مربع جزو بزرگترین پروژه‌های ورزشی خراسان جنوبی است که عملیات اجرایی آن از سال 85 آغاز شد و هم اکنون میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تقریبا 90 درصد می باشد.

در این بازدید عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت، خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و منادی مدیر فنی منطقه نیز حضور خواهند داشت.