به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اهمیت جایگاه پزشکی در فوتبال، ارتقا و حفظ سلامت بازیکنان، پیشگیری از آلودگی ها به مواد ممنوعه و دوپینگ از مسائل مهمی است که از پزشکان توقع داریم به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: افرادی که در فوتبال خالصانه تلاش می کنند تا وضعیت بازیکنان رو به رشد باشد و از لحاظ پزشکی با مشکلی مواجه نشویم، پزشکان هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: وظایف برجسته ای که پزشکان بر عهده دارند بسیار با ارزش است و فدراسیون فوتبال اهتمام ویژه ای بر پزشکی و فعالیتهای مربوط به آن دارد. ضمن اینکه به کمیته پزشکی و بخش های مختلف تاکید شده که به طور نزدیک همکاری های لازم را با پزشکان داشته باشند تا بتوان شرایطی را فراهم کرد تا ورزشکاران در سلامت کامل به ورزش خود ادامه دهند.

تاج در پایان گفت: گزارش کارشناسی در اهم موارد صورت می گیرد تا وضعیت بازیکنان در تمامی مسائل بررسی کنیم. ضمن اینکه معتقدم برگزاری دوره های آموزشی بسیار مثمر ثمر و عالی بوده و الزام ما بر این است که در بخش پزشکی فعالیت برجسته ای داشته باشیم. فعالیت و برگزاری دوره های آموزشی در بخش پزشکی هزینه نیست و عین سود است و حمایت خود را از این بخش خواهیم داشت.