به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این کلاس، آخرین مسائل علم پزشکی و همچنین برنامه ریزی های مختلفی که برای فعالیت پزشکان در نظر گرفته شده، مطرح و برررسی می شود.

شیوع نامتعارف آسیب های همسترینگ در لیگ، پارگی رباط صلیبی و مصرف خودسرانه مکمل ها نیز از مهمترین مواردی است که در این کلاس مطرح می شوند.
این دوره یک روزه، عصر امروز به پایان می رسد.