به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، 7ملی پوش پرسپولیس که دیروز با تصمیم کی روش از اردوی تیم ملی کنارگذاشته شدند، امروز با سرپرست باشگاه به گفتگو پرداختند.

طاهری پس از این جلسه و هنگامی که در حال خروج از دفترباشگاه بود، درخصوص اینکه این بازیکنان چرا به تمرین نرفتند، به خبرنگاران گفت: خودم از بازیکنان خواستم به باشگاه بیایند تا با آن ها صحبت کنم.