به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های کارگری امروز در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.

احمد شعبانی بهار معاونت ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان ریاست مجمع را بر عهده داشت و شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در مجمع حضور یافت. ضمن اینکه روسای انجمن های فدراسیون کارگری و احمد گواری رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها نیز در مجمع انتخاباتی حضور داشتند.

شهریار احتشام‌زاده، سیدامیر حسینی، محمود علیزاده، علی بدیع و محمد سلطانی کاندیداهایی بودند که برای احراز پست ریاست فدراسیون ثبت نام کرده بودند. در این میان محمود علیزاده یکی از کاندیداها در انتخابات حضور پیدا نکرد و غایب بود. شهریار احتشام زاده نخستین کاندیدایی بود که انصراف خود را اعلام کرد.

بدین ترتیب انتخابات میان سه کاندیدای باقی مانده یعنی سیدامیر حسینی، علی بدیع و محمد سلطانی برگزار شد.

در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های کارگری 40 رای به صندوق انداخته شد و در پایان رای‌گیری سیدامیر حسینی با قاطعیت و کسب تمام آرا یعنی 40 رای به مدت 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری انتخاب شد.