به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیسیون انضباطی کمیته بین الملی المپیک به تازگی تصمیماتش در مورد وزنه بردارانی که نامشان در زیر عنوان شده اعلام کرد.

المپیک ۲۰۰۸ پکن:

شن شیا از چین در وزن ۴۸ کیلوگرم

لی چائو از چین در وزن ۷۵ کیلوگرم

چون هونگ لیو از چین در ورزن ۶۹ کیلوگرم

المپیک ۲۰۱۲ لندن:

سیبل سیمسک از ترکیه در وزن ۶۳ کیلوگرم

نوریک واردانیاک از ارمنستان در وزن ۹۴ کیلوگرم

انتقام زئیروف از آذربایجان در وزن ۹۴ کیلوگرم

دوپینگی بودن ورزشکاران نام برده تایید شده و نتایج آنها در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ لحاظ نخواهد شد و از طرف کمیته بین المللی المپیک، این نتایج، رد خواهند شد.