به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سید امیر حسینی پس از این که به عنوان رییس فدراسیون ورزش‌های کارگری انتخاب شد، بیان‌ کرد: این موضوع که با 100 درصد آرا انتخاب شده ام وظیفه‌ام را سنگین‌تر کرده است و مسئولیت زیادی را بر روی دوشم قرار داده است. کارگران با خانواده‌های آنها جمعیت حدود 15 میلیون نفری هستند که باید بتوانیم با همکاری اهداف خود را پیش‌رو ببریم و به این قشر خدمت کنیم.

او در مورد این که 10 روز قبل از برگزاری انتخابات از سمت سرپرستی فدراسیون ورزش‌های کارگری استعفا داده است، تصریح کرد: این کار غیر قانونی نیست اما یک رویه است که باید استعفا داده شود. من چندی پیش استعفا داده بودم اما سلطانی فر مصلحت دید که به عنوان سرپرست حضور داشته باشم.