به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مقصدش هنوز مشخص نیست. اما تصمیمش را گرفته و برای رفتن به اروپا برنامه ریزی کرده است. مذاکراتش راهم باچندکشوراروپایی جهت سرمربیگری تیم ملی تکواندوانجام داده و حالا منتظراست تا توافقات نهایی حاصل شود و چمدان هایش را برای رفتن ببندد. این تصمیمی است که بیژن مقانلو برای آینده ورزشی اش گرفته است. تصمیمی که شاید ادامه مسیر زندگی اش را شبیه به رضا مهماندوست کند. مردی که روزگاری رفیقش بود وبعدها به رقیبش تبدیل شد و حالا انگار می خواهد شبیهش شود.

اگرچه داستان مقانلو با مهماندوست کمی فرق دارند. رضا مهماندوست به یکباره از سمت سرمربیگری تیم ملی تکواندو رفت اما مقانلو آرام آرام از تیم ملی کنار رفت. بیژن مقانلو که درطی سه سال گذشته عناوین خوبی را با تیم ملی تکواندوی ایران به دست آورده بود در مهم ترین آزمون یعنی المپیک ناکام ماند. البته در این ناکامی تنها او مقصر نبود اما مقانلو خود را سپر شکست تکواندو قرار داد و همه تقصیرها به گردن گرفت.

شاگردانش هم خود را کنار کشیدند تاقصور سرمربی ملموس تر شود. دراین فضا شاید هرکسی جای مقانلو بود عطای تکواندو را به لقایش می بخشید و می رفت. اما او در یک حالت تعلیق قرار گرفت. هم می خواست توانایی اش را باردیگر به نمایش بگذارد و به همه ثابت کند که داستان المپیک یک اتفاق بود و هم می خواست خاطره تلخی که از ریو به جا مانده بود را محو کند. فدراسیون تکواندو نیز با حمایت‌های لفظی که از سرمربی خود داشت شرایط را به گونه ای قرارداد تا بیژن مقانلو به این باور برسد که باید بماند. شاید اگر او در آن زمان به خود و روحش استراحت می‌داد بازگشتی پرفروغ تر را تجربه می کرد. اما فدراسیون دستش خالی بود و برایش حضور در رقابت‌های باکو مهم.

فدراسیون در فاصله دوماه مانده به رقابت های جام جهانی و گرندپری باکو مقانلو را سرمربی دوباره تیم ملی معرفی کرد. سرمربی که پس از نازخریدن دو ملی پوش المپیکی اش و دعوت از چند چهره جدید عازم باکو شد. ناکامی در شیاپ چانگ باکو پایان راه برای مقانلو شد.این بار فدراسیون تعللی به خرج نداد به محض این که سرمربی تیم ملی حرف از جدایی زد ،پای استعفایش را امضا کرد. شکست در باکو تکلیف را برای همه مشخص کرد. فدراسیون از مقانلو خداحافظی کرد و مقانلو از تکواندوی ایران.

حالا پس ازگذشت چند ماه از روزهای تلخ باکو و ریو، بیژن مقانلو حرف از رفتن به اروپا می زند. می خواهد که تجربیات و دانش تکواندویش را خرج اروپایی ها کند. دراین میان فدراسیون تکواندو هم به دنبال معرفی سرمربی تیم ملی در میان مربیان حاضر در لیگ است. دراین شرایط نه فردای تکواندوی ایران قابل پیش بینی است و نه آینده کاری بیژن مقانلو.

اما تکواندوی ایران چندسال پیش قصه ای شبیه به این را تجربه کرد.به رغم کارنامه درخشان، رضا مهماندوست پس از دادن استعفا از ایران رفت.او هم چمدانش هایش را بست و عازم کشوری شد که حالا با وجود سرمربی ایرانی اش در دنیای تکواندو افتخار آفرینی می‌کند وشاید بیژن مقانلو، رضا مهماندوست دیگری باشد که از تکواندوی ایران جدا می شود و شاید فردا هم منتقدان امروزحسرت افتخارآفرینی‌های او را با تیم خارجی بخوریم.