به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سواحل شهر چابهار از روز گذشته میزبانی رقابت تیم های ورزشی آبی ساحلی ارگان های دریایی است که والیبال ساحلی از جمله مسابقات این بازی هاست.

بر این اساس در مسابقات والیبال ساحلی این بازی ها 12 تیم در چهار گروه مقدماتی با یکدیگر رقابت می کنند که گروه بندی به قرار زیر است:

گروه اول: دانشگاه علوم دریایی چابهار 2، سازمان بنادر و بندر چابهار
گروه دوم: سازمان محیط زیست، سازمان منطقه آزاد کیش، سازمان منطقه آزاد چابهار
گروه سوم: دانشگاه علوم دریایی چابهار یک، تایدواتر خاورمیانه و سازمان صنایع دریایی
گروه چهارم: نفت فلات قاره، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتا و هدایت کشتی

در نخستین روز دور مقدماتی این رقابت ها 12 دیدار برگزار شد که نتایج آن به قرار زیر است:

منطقه آزاد چابهار دو – محیط زیست صفر
سازمان بنادر و دریانوردی دو – بندر چابهار یک
دانشگاه علوم دریایی (الف) صفر – صنایع دریایی دو
منطقه آزاد کیش دو – منطقه آزاد چابهار صفر
نفت فلات قاره صفر – خدمات دریایی و بندری بتا دو
سازمان بنادر دو – دانشگاه علوم دریایی (ب) صفر
تاید واتر خاورمیانه 2 – دانشگاه علوم دریایی (الف) صفر
نفت فلات قاره دو – هدایت کشتی صفر
منطقه آزاد کیش دو – محیط زیست صفر
بندر چابهار دو – دانشگاه علوم دریایی (ب) صفر
صنایع دریایی دو – تایدواتر خاورمیانه صفر
هدایت کشتی صفر – خدمات دریایی و بندری بتا دو