به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سید مناف هاشمی معاون پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در سمینار روابط عمومی ها اظهار داشت:هیچ وقت نمی توان حلقه بین مردم و مسئولین را حذف کرد و روابط عمومی ها در نزدیک کردن این حلقه نقش به سزایی دارند. این مسأله وظیفه مدیران را سنگین تر می کند و باید روابط عمومی ها در نظر داشته باشند که در خصوص شفاف سازی و هر چه سریع تر انعکاس دادن اخبار کوشا باشند.

وی در ادامه افزود: همانگونه که شخص رییس جمهور نیز بر این موضوع تاکید داشتند با توجه به اینکه اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید به دست آمده ولی ما نتوانسته ایم به خوبی این توفیقات را انعکاس دهیم. اتفاقاتی که در دولت تدبیر و امید افتاد، بی نظیر بود و این تلاشی بود که توسط یک تیم خبره صورت گرفت. برجام و مذاکرات هسته ای گوشه ای از دستاوردهای مهمی بود که در این دولت انجام شد. افزایش 2 میلیونی تولید نفت و رشدی که در این خصوص داشته ایم باید برای مردم آشکار شود و به مردم توضیح بدهیم که چه زحماتی انجام شده که این توفیقات به دست آید.

هاشمی گفت: ما به این نقطه رسیده ایم که باید به همه کارهایی که انجام شده در دولت یازدهم افتخار کنیم. در حوزه های بودجه ای رشد 500 تا 600 درصدی داشته ایم و این موضوع می توانست در دولت قبل هم اتفاق بیفتد ولی این دولت تدبیر و امید بود که این مهم را به سرانجام رساند.

وی در ادامه افزود: باید سعی کنیم افتخاراتی که در ورزش مانند کسب اولین مدال المپیک بانوان در ریو به دست آمد را به بهترین شکل نشان دهیم. باید به مدیران دلگرمی داده شود تا این راه رشدی که ایجاد شده ادامه داده شود. ما اگر بخواهیم مردم را با خود همراه کنیم این موضوع باید از طریق رسانه ها انجام شود. وقتی این خدمت را انتخاب کردیم باید عاشقانه کار کنیم و آنچه که در توان ماست برای خدمت به نظام انجام دهیم.

معاون پشتیبانی وزارت ورزش در پایان گفت: روابط عمومی ها با اخلاق و رفتار خوب می توانند بزرگترین خدمات را برای کشور داشته باشند.