به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، وزیر ورزش و جوانان در سمینار ملی ادارات کل ورزش و جوانان کشور حضور یافت.

در این سمینار از روابط عمومی های برتر ادارات کل ورزش و جوانان کشور با حضور دکتر سلطانی فر تجلیل شد.