به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، براساس این تفاهم نامه فدراسیون پزشکی ورزشی از طریق هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور، تمامی ورزشکاران را به طور رایگان تحت واکسیناسیون هپاتیت قرار می دهد.

این موضوع قرار است از طرف وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شود تا دانشگاه ها همکاری لازم را با هیات های پزشکی ورزشی داشته باشند و این مهم به طور دقیق و کامل عملیاتی شود.