به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، امروز روز متفاوتی برای بازیکن اسبق پرسپولیس بود چرا که او علاوه بر کری خوانی ویژه در کنار هفت سین، جشن کوچکی را هم کنار خانواده اش برپا کرد.

چپ پای فراموش نشدنی پرسپولیس امروز وارد 45مین سال زندگی شد و همراه با جشن سال نو، تولدش را هم در بهار جدید جشن گرفت.