به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای 27 تا 30 اردیبهشت ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

سه شنبه 26 اردیبهشت ماه:
وزن کشی اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی
وزن کشی اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
وزن کشی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه 29 اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 30 اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد