به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان کشور از فردا (دوشنبه) 28 فروردین ماه در بخش دختران در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این رقابت ها در بخش پسران نیز طی روزهای پنجشنبه و جمعه 31 فروردین ماه و 1 اردیبهشت ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری می شود.

نوجوانان کشورمان نیز در مواد 100متر، 200 متر، 400 متر ، 800 متر ، 1500 متر ، 3000 متر ، 5000 متر پیاده روی دختران، 10000 متر پیاده روی پسران، 2000 متر بامانع، 100 متر بامانع (دختران)، 110 متر بامانع (پسران)، 400 متر بامانع، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیز، پرتاب چکش، پرش با نیزه، دهگانه (پسران)، هفتگانه دختران)، دو امدادی (400، 300، 200 و 100 متر) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.