به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، درپی مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در راستای واگذاری انحصاری ارائه خدمات مشاوره به باشگاه های متقاضی اخذ مجوز حرفه ای، امروز یکشنبه  27فروردین، موافقت نامه همکاری مربوطه فی مابین اتحادیه و فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون، علی محمد مرتضوی، دبیرکل اتحادیه و عزیزاله محمدی، نایب رئیس شورای مرکزی اتحادیه در محل اتحادیه فوتبال به امضا رسید.