به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دومین جلسه کمیته فنی واترپلو در سال ۱۳۹۶ با هدف پیگیری پیشنهادات مطروحه جلسه اول این کمیته برگزار می شود. به همین منظور از اعضای این کمیته دعوت شد تا رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) در محل سالن جلسات استخر ۹ دی محموعه ورزشی شهید شیرودی حضور داشته باشند.

نادر غفوری، مرتضی شریعت، جسین مجیدی، حسین رضایی، علی محب، حمید شب انگیز، محمدهادی بیک، مسعود رضوانی، داود رضاسلطانی و مونا علی اعضای دعوت شده برای حضور در این جلسه هستند.