به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در حکم محمدصادق فرجی آمده است: فرصت خدمتگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمتی است که قدرش گران است، زمانش اندک و مسئولیتش بسیار، بر همین اساس و در عمل به آیه شریفه"و امرهم شوری بینهم" و نظر به تجارب و تخصص جنابعالی به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون کاراته منصوب می شوید تا از تجارب حضرتعالی در ثمر بخش تر کردن دوران خدمتگذاری به جامعه ورزش کشور بهره مند شویم.

باشد که در سایه لطف حضرت حق موفق و سربلند باشید.