به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته بین المللی المپیک، هفته گذشته نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی را بعنوان عضو کمیسیون همبستگی المپیک منصوب کرد. این کمیسیون به سازماندهی و کمک به تمامی کمیته های ملی المپیک، از جمله توسعه ورزشکاران، آموزش مربیان و مدیران ورزشی، و همچنین ترویج ارزش های المپیک عمل می کند.

لالوویچ در این باره گفت: من مشتاقانه در انتظار همکاری با دیگر اعضای این کمیته برای دسترسی ورزش برای میلیون ها نفر در سراسر جهان هستم. بخشی از مأموریت ما در این کمیسیون برای کمک به ورزشکاران از طریق برنامه های انگیزشی جهت شرکت در رقابت های المپیک 2020 است.