به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 از بامداد هشتم اردیبهشت 96 در کشور باهاما آغاز شده است.  در روز نخست رقابت های جام جهانی 2017 جیوانی اینفانتینو رییس و فاطما سامورا دبیرکل فیفا در ورزشگاه اصلی رقابت های جام جهانی حضور یافتند. 

در حاشیه برگزاری این رقابت ها رییس فیفا، جان کاسکو رییس سازمان جهانی فوتبال ساحلی و پریا شهریاری رییس دپارتمان فوتبال ساحلی ایران برای دقایقی با یکدیگر به گفتگو پرداختند و شهریاری روند فوتبال ساحلی ایران را برای رییس فیفا تشریح کرد.

جیوانی اینفانتینو ضمن تمجید از برنامه های صورت گرفته در ایران و تحسین برگزاری مسابقات پایه فوتبال ساحلی و مسابقات لیگ در دو بخش آقایان و بانوان، برای فوتبال ساحلی ایران در رقابت های جام جهانی آرزوی موفقیت کرد. رییس دپارتمان فوتبال ساحلی ایران و دبیرکل فیفا نیز برای دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند.