به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بر اساس احکام جداگانه ای از سوی دکتر مسعود سلطانی فر ، سید عبدالحمید احمدی، (معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش) به عنوان رئیس، سیروس احمدی، (مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد) به عنوان دبیر و زهرا ارسنگ (مدیرکل امور حقوقی)، حجت الله دارابی (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و علیرضا عسگری (مدیرکل امور مالی و ذیحسابی) به عنوان اعضای «کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است:
"به استناد بخشنامه 200/93/13472 مورخ هفتم دی ماه 1393 و اجرای برنامه های ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، با توجه به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی به این سمت منصوب می شوید.امید است با اتکا به خداوند متعال و به کار گیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضاء در انجام امور محوله موفق و موید باشید".