به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محمدرضا اخباری، سعید آقایی، خالد شفیعی، هادی محمدی، محمد ایران پوریان، محمدرضا مهدی زاده، مهدی کیانی، فاخر تهامی، علی طاهران، محمد ابراهیمی و مهدی شریفی، نفرات اصلی تیم اول شهر تبریز مقابل تیم زردهای اصفهان خواهند بود.