به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مدیر تیم های ملی در اولین اظهارات خود پس از پذیرفتن مسوولیت اعلام کرد که انتخاب سرمربی سرعت و استقامت بزودی صورت میگیرد.همچنین با توجه به برنامه ها و أهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمیته فنی تشکیل خواهد شد و میبایست در اولین فرصت مربیان زیر مجموعه خود را با توجه به سوابق و تجربه کاری انتخاب نماییم.هدف اول تیم ملی حضور در بازی های داخل سالن ترکمنستان میباشد و ورزشکاران با توجه به نتایج و عملکرد گذشته توسط سر مربیان به اردوهای پیش بینی شده دعوت خواهند شد.

یکی دیگر از أهداف اصلی وبرنامه های فدراسیون مبارزه با دوپینگ میباشد. به همین منظور مقرر شد از اکثر ورزشکاران حاضر در مسابقات حداقل ٣ ماه یکبار تست کامل سلامت گرفته شود و هر ورزشکاری در هر جایگاهی و به هر دلیلی از دادن تست سلامت امتناع نماید برابر تصمیماتی که گرفته خواهد شد حق شرکت در اردوها ،مسابقات داخلی و خارجی تا پایان فصل را نخواهد داشت.

ضمنا کلیه ورزشکاران منتخب میبایست قبل از حضور در هر رویدادی وثیغه (چک یا سفته) نزد فدراسیون دوچرخه سواری به صورت امانت قرار دهند.در پایان از همه بزرگان، پیشکسوتان، قهرمانان و کارشناسان دعوت میکنیم که فدراسیون دوچرخه سواری را در راه رسیدن به اهدافش یاری نمایند.