به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با برگزاری مسابقه دسته فوق سنگین به پایان رسید و در نهایت دو نماینده کشورمان در حرکت دو ضرب و مجموع از رسیدن به مدال بازماندند.

*همایون تیموری نماینده فوق سنگین ایران که در حرکت یک ضرب چهارم شده بود در این حرکت دوضرب وزنه 227 کیلوگرم ثبت کرد و چهارم شد. وی در اولین حرکت 215 کیلوگرم را مهار کرده بود. تیموری در حرکت آخر خود نتوانست وزنه 231 کیلوگرم را بالای سر نگه دارد و در نهایت چهارم شد. وزنه‌بردار دسته سنگین وزن ایران در مجموع با 417 کیلوگرم به عنوان چهارمی دسته 105+ کیلوگرم قاره آسیا بسنده کرد.

*رامین ربیعی دیگر نماینده سنگین وزن ایران نیز در دو ضرب با ثبت وزنه 221 کیلوگرم در جایگاه پنجم دو ضرب قرار گرفت و در مجموع نیز پنجم شد. وی در این بخش از مسابقات ابتدا وزنه 210 کیلوگرم را ثبت کرد. سپس به وزنه 221 کیلوگرم حمله کرد که در بار اول ناکام ماند اما در سومین حرکتش توانست این وزنه را بالای سر خود به پرواز درآورده و در به عنوان پنجمی در این حرکت دست پیدا کند. ربیعی کارش را در این مسابقه با کسب مدال نقره حرکت یکضرب تمام کرد.

وزنه بردار چین تاپیه در حرکت دو ضرب وزنه‌ 243 کیلوگرمی را مهار کرده و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. نماینده ازبکستان با 241 کیلوگرم دوم شد و میزبان با 230 کیلوگرم به مدال برنز رسید.در مجموع نیز ازبکستان با 437 کیلوگرم، چین تایپه با 428 کیلوگرم و ترکمنستان با 427 کیلوگرم به ترتیب اول تا سوم شدند.