به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دقایقی پیش پست برق ورزشگاه تختی تهران آتش گرفت و آتش سوزی باعث شد تا پروژکتورهای ورزشگاه تختی خاموش شود.

به همین دلیل سه پروژکتور جایگاه تماشاگران آتش گرفت و تماشاگران بازی را به نقطه دیگری از ورزشگاه تختی منتقل کردند. بازی نفت تهران و صبا البته متوقف نشده و در حال انجام است.