به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ملی پوشان تیم های آقایان، بانوان و جوانان دوشنبه وارد کمپ تیم های ملی می شوند.ملی پوشان دعوت شده در گروه آقایان، بانوان و جوانان به صورت همزمان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی برگزار می کنند.

در بخش آقایان، داوود علیپوریان، محمدخالقی، صادق بیگدلی(تهران)، مهدی بابادی(خراسان‌رضوی)، رمضان صالحی، مرتضی مهرزاد، مجیدلشکری، امیرحسین کفشدار(مازندران)، میثم علی پور(گیلان)، مهرزاد مهروان (البرز)، محمدرضا سبحانی(اصفهان)، احمدایری، آرش خرمالی(گلستان)، حسین گلستانی(قم)، عیسی زیراهی(مرکزی)، به اولین اردوی تیم ملی درسال جدید دعوت شده اند و زیر نظر هادی رضایی، سرمربی، علیرضا معمری و بهمن تاروردی زاده، مربیان تیم ملی تمرینات خود را برگزار می کنند.محمد صفری نیز به عنوان فیزیوتراپ در کنار ملی پوشان حضور دارد و سرپرستی اردو نیز بر عهده ی فرشید عاشوری است.

در بخش بانوان نیز نسرین فرهادی، طیبه جعفری(چهارمحال بختیاری)، معصومه زارعی، نداپنجه باشی، سمانه قنبری(خراسانرضوی)، بتول خلیل زاده، فاطمه جهانی، بتول جعفریان، رضوان میرزایی(کرمان)، مهری فلاحی(گیلان)، معصومه شجراتی(خوزستان)، فرزانه حیدری(هرمزگان)، زینب ملکی، مژگان سعیدی(اصفهان)، سمیراخالقی(زنجان)، زهرادانایی(گلستان) به اولین اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده اند و زیر نظر مریم ایرانمنش، تمرینات خود را دنبال می کنند.سرپرستی اردوی بانوان نیز بر عهده ی معصومه مهروز است.

اردوی تیم ملی جوانان نیز که پیش از سال جدید در یک مرحله برگزار شده بود، در سال جدید همراه با اردوی تیم ملی بزرگسالان و با دعوت ازامیرحسین نوری،حمیدرضاعباسی(تهران)،علی اکبری توپکانلو (خراسان‌رضوی)، امیرمحمدابراهیمی(مازندران)، رضاعشوری، یوسف علی پور(گیلان)، مرتضی زندلشتی(البرز)، محمدنعمتی، جمال نظری(گلستان)، امیرحسین رومیانی، امیرمحمد رومیانی، حسین دریکوند(لرستان)، امیدمختاری(آذربایجان غربی)، امیرحسین قره قزلو(قزوین)، محمدامین بلیوند(خوزستان)، سجاب آسیاب (همدان)، زیر نظر جابر خلف زاده، سرمربی تیم ملی آغاز می شود و محسن براتی، محمد رضا رحیمی و عبدالزهرا سیلاوی زاده نیز به عنوان مربیان تیم ملی وی را همراهی می کنند.سرپرستی این اردو نیز بر عهده ی حسن شاهی است.

ملی پوشان دعوت شده به هر سه اردو، 18 اردیبهشت ماه وارد کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین می شوند و تمرینات آنها از 19 تا 25 اردیبهشت ماه در جریان خواهد بود.