به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی تبیین الزامات کسب جایگاه های بین المللی ورزشی ویژه بانوان که صبح امروز برگزار شد موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با پوشش بانوان بسکتبالیست ایران را یک موفقیت بزرگ دانست و با تبریک به جامعه بسکتبال بانوان گفت: یک همیت ملی باعث شد یک رخداد بین المللی به نفع ورزشکاران مسلمان جهان اتفاق بیافتد.

محمدیان توانمند سازی متخصصین ورزش برای حضور موثر در جایگاه تخصصی بین المللی را محور اصلی این سلسله نشست ها عنوان و تصریح کرد: برای تمام فدراسیون ها به منظور قرار گرفتن متخصصین ورزشی آنها در راستای کسب کرسی های ین المللی، آموزش ها و برنامه های لازم را ارایه خواهیم داد.

وی ادامه داد: این نشست ها مسیر را برای حضور بانوان متخصص کشورمان در عرصه بین المللی ورزش فراهم می کند به همین منظور در وهله اول باید افراد متخصص و واجد شرایط برای جایگاه های بین المللی ساماندهی شوند تا با برنامه ریزی های منطقی به اهداف خود دست یابیم.

معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت توانمند سازی در جامعه ورزش بانوان تاکید کرد: فدراسیون ها در اعزام های برون مرزی فقط نباید به حضور و شرکت در آن رویداد تمرکز کنند بلکه شایسته است برای قرار گرفتن در مسیر دستیابی به کرسی های بین المللی نیز در این رویدادها با برنامه از پیش تعیین شده وارد شوند.

این نشست صبح امروز با محوریت دفتر هماهنگی امور بانوان و دفتر امور بین الملل با حضور نواب رییس بانوان ده فدراسیون برگزار و قرار است با حضور بقیه نواب رییس بانوان نیز در آینده ادامه پیدا کند.