به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، یکصد و بیست و نهمین جلسه شوراى معاونان به ریاست دکتر سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.

در این نشست موضوع تشکیل معاونت ورزش بانوان در ادارات کل ورزش و جوانان استانها، مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر سلطانى فر وزیر ورزش وجوانان ،هدف از ایجاد معاونت را تعالى جایگاه مدیریتى زنان در وزارت ورزش و جوانان و ایجاد شرایط عادلانه و برابر براى حضور زنان متخصص و آگاه در سمت هاى مدیریتى است.

بنا بر این گزارش، براى تشکیل معاونت ورزش زنان مقرر شد پیگیرهاى مقتضی با همکارى معاونت توسعه و پشتیبانى و معاونت امور زنان و از طریق سازمان امور استخدامى کشور صورت گیرد.