به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این جلسه مسائل و موضوعات مرتبط با مسابقات اسبدوارنی استان یزد، گلستان و فعالیت هایی که باید برای مسابقات اسبدوانی تهران انجام شود، مباحثی بود که در جلسه کمیته ملی اسبدوانی صحبت شد.

مقرر شد که مسابقات اسبدوانی تهران از تاریخ ٥ خرداد شروع و تصمیماتی در مورد گرفته شود. علاوه بر این، رئیس هیئت استان یزد، آقای مهندس بکر گزارشات مسابقات اسبدوانی یزد به این جلسه ارائه شد.

همچنین موارد و مباحثی پیرامون آیین نامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.