به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، قادریان در کشتی نخست با برهان آکبوداک دارنده مدال نقره جوانان جهان و مدال نقره زیر 23 سال اروپا  از ترکیه کشتی گرفت و توانست این حریف قدرتمند را ٣ بر ١ شکست داده و راهی دور بعد شود.در پائین جدول این گروه رفیق حسین اف دارنده مدال نقره بازی های اروپایی از آذربایجان حضور دارد.

مسابقات اوزان فوق از ساعت 10:30 صبح امروز به وقت ایران در سالن حیدر علی اف آفاز شده است.